Оформлення сертифікату EUR.1: практичні аспекти

7 березня 2018

З моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС товари українського походження значно активніше почали виходити на ринок ЄС. 

Так, за офіційними даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за 2017 р. експорт товарів з України зріс на 20,6%. Якщо за 2016 р. обсяг експорту товарів складав 6,8 млрд. доларів США, то за 2017 р. – вже 39,5 млрд. доларів США. Однозначно, країни ЄС є найбільшими торговельними партнерами України. 

У тісній співпраці з ЄС не останню роль відіграє можливість застосування преференційних ставок ввізного мита. Проте варто зауважити, що застосування преференційних ставок ввізного мита можливе лише за умови належного оформлення сертифікату з перевезення товару EUR.1.

Що ж дає сертифікат EUR.1 для бізнесу?

Сертифікат з перевезення товару EUR.1 - це документ, що підтверджує статус преференційного походження товару. Зазначений сертифікат видається у випадку необхідності пред'явити доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в  Угоді про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ та в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угоди), при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

Митним кодексом України визначено, що ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які спільно з Україною входять до митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України.

Тобто, до товарів, що походять з України або з держав - членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України. 

Ті ж самі умови застосовуються і при імпорті товару. Наведемо приклад. Якщо Підприємство А, яке знаходиться у Франції експортує товар до Підприємства Б, яке знаходиться в Україні, тоді останній користується преференційною ставкою ввізного мита у випадку наявності сертифікату EUR.1. Якщо товар, який підлягає імпорту коштує, наприклад, 1 000 000 грн., при наявності належним чином оформленого сертифікату EUR.1 під час митного оформлення оплаті підлягає лише 20% ПДВ, тобто 200 000 грн. 

Якщо ж у отримувача товару в Україні буде відсутній сертифікат EUR.1, або ж він буде неналежно оформлений, то під час митного оформлення оплаті підлягає також встановлене законом ввізне мито. Наприклад, якщо законом передбачена ставка ввізного мита 3%, а вартість товару, при цьому, складає 1 000 000 грн., то під час митного оформлення оплаті підлягають наступні платежі:

1. 3% ввізного мита у сумі 30 000 грн.

2. 20% ПДВ, проте, варто звернути увагу, що 20% ПДВ необхідно сплачувати від загальної вартості товару + 3%. Тобто, загальна сума ПДВ, в даному випадку становила би 206 000 грн.

Хронологія дій щодо отримання сертифікату з перевезення товару EUR.1.

1. Перед тим, як оформляти заявку на отримання сертифікату EUR.1, необхідно перевірити, чи такий товар підпадає під відповідну категорію товарів у вищезазначених Угодах.

2. Після того, як етап перевірки пройдено, необхідно належним чином оформити пакет документів у паперовому вигляді, а саме:

- заяву, що містить декларацію від експортера (далі – заява), за формою, визначеною Угодами, та/або її електронну копію;

- електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог Угод бланк сертифіката; 

- документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України, зазначених у сертифікаті при першій поставці таких товарів до країн ЄС або у разі зміни умов технологічного процесу виробництва товару, що впливає на преференційне походження товарів, які експортуються з України.

3. Після того, як уповноважені представники митниці отримають вищезазначений пакет документів, настає стадія розгляду заяви та перевірки преференційного походження відповідної партії товару. Розгляд заяви має відбуватися у найкоротший строк, але не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката.

Довідка: строк щодо розгляду заяви зменшено з трьох робочих днів до одного робочого дня Наказом Мінфіна України №950 від 20.11.2017 р.

Проте, незважаючи на зменшення строку, законодавством передбачена норма, що представник митниці може продовжити строк розгляду заяви до трьох робочих днів у разі, якщо було виявлено недоліки у поданих документах. Таким чином, експортеру надається три доби для усунення недоліків, які можуть стати причиною для відмови у видачі сертифікату EUR.1.

Варто зауважити, що митні органи, які видають сертифікати з перевезення товару EUR.1, зобов’язані вжити всіх необхідних заходів для перевірки статусу походження товарів, а також виконати інші положення Угод. 

Довідка: для митних органів закон надає право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-які перевірки рахунків експортера чи інші перевірки, які вважатимуть належними. Таким чином, ця прогалина законодавства сприяє процвітанню бюрократії та хабарництву.

4. За результатами розгляду заяви представник митниці приймає рішення щодо видачі сертифікату з перевезення товару EUR.1. 

Якщо, представником митниці прийнято рішення про видачу сертифікату, то він має бути виданий митними органами й переданий експортерові одразу ж після здійснення чи забезпечення фактичного експортування товару. У випадку, якщо експорту не відбулося, то такий сертифікат анулюється. 

Варто зауважити, що законом визначені підстави для відмови у видачі сертифікату EUR.1, а саме:

- форма поданого бланка сертифіката (за наявності) не відповідає формі, визначеній Угодами; 

- сертифікат (за наявності) та/або заяву та/або їх електронні копії заповнено з порушенням вимог Угод та цього Порядку; 

- товар, на який подано заяву щодо видачі сертифіката, не відповідає вимогам преференційного походження.

Рішення про відмову у видачі сертифіката оформлюється посадовою особою митниці у двох примірниках протягом восьми робочих годин з моменту реєстрації заявки. 

Довідка: для того, щоб знизити рівень фальсифікації сертифікатів EUR.1, митні органи держав-членів ЄС та України обмінялися зразками відбитків печаток, що використовуються в їх митних службах для видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 та адресами митних органів, які відповідають за перевірку цих сертифікатів і декларацій, інвойсів. 

Не все так просто…

Дійсно, на перший погляд нормативна база є доволі доступною, да і в процесі оформлення не повинно виникати складнощів. Проте, на жаль, доволі часто експортери, вантажоодержувачі, експедитори та/або перевізники не дотримуються правил, встановлених Угодами та Порядком заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, що затверджений Наказом Мінфіна України №950 від 20.11.2017 р., в результаті чого наступають ретроспективні наслідки.

«Роковые ошибки» експортера:

1. Оформлення сертифікату EUR.1 через представника. 

Так, коли експортер наділяє конкретну особу своїми правами щодо подачі заяви до структурного підрозділу митниці та отримання сертифікату EUR.1 є ряд ризиків не отримати сертифікат EUR.1 та втратити клієнта, або ж зазнати додаткових збитків через неправильні дії уповноваженої особи.

2. Оформлення сертифікату EUR.1 після здійснення експорту товару. 

Якщо експортер разом із необхідними документами додатково надає митниці документи про те, що сертифікат EUR.1 не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки або через особливі обставини, або виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту, він має право на оформлення сертифікату після здійснення експорту товару. 

Проте, на жаль, гарантія, що представник митниці погодиться, що, наприклад, зазначені обставинами можна вважати особливими, - відсутня. 

Але все ж, якщо таки вдалося отримати сертифікат з перевезення товару EUR.1 після експорту товару, то є ймовірність, що вантажоодержувачу у як у державах ЄС, так і в Україні буде повернено надмірно/або помилково сплачене ввізне мито.

Практичні поради для відновлення преференційного режиму

Через помилки/недбалість/лінь перевізника та/або експортера вантажоодержувачем при оформленні митної декларації сплачено 3% мита та 20% ПДВ, що ж робити далі? А як же обіцяна Угодами преференційна ставка мита!?

Ні вантажоодержувач, ні експортер не позбавлений права оформити сертифікат EUR.1 після експорту товару.

Угодою зазначається, що сертифікат з перевезення товарів EUR.1 може бути виданий, як виняток, після експорту товарів, яких стосується сертифікат, якщо він не був виданий під час експорту через помилки, мимовільний недогляд або особливі обставини.

Так, у випадку, якщо вантажоодержувач в Україні отримав сертифікат EUR.1 після сплати ввізного мита, він має право на повернення надмірно сплачених коштів під час оформлення митної декларації.

Митним кодексом України передбачено, що повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у разі, якщо:

1) законом передбачено повернення сум сплаченого мита при поміщенні товарів у митний режим реімпорту або у митний режим реекспорту відповідно до розділу V цього Кодексу, а також в інших випадках, визначених цим Кодексом;

2) відновлюється режим найбільшого сприяння, вільної торгівлі;

3) митну декларацію змінено або визнано недійсною;

4) тощо.

Так, повернення сум митних платежів у випадках, зазначених вище, здійснюється у тому самому порядку, що і повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів за заявою платника податків за умови, що така заява подається не пізніше одного року з дня, наступного за днем виникнення обставин, що тягнуть за собою повернення сплачених сум митних платежів в даному випадку з моменту оформлення сертифікату EUR.1 та подачі його до відповідної митниці в Україні).

Отже, з огляду на вищевикладене, сертифікати перевезення товарів з України за формою EUR.1 видаються представниками митних органів лише на товари, які експортуються з та/або в країни ЄС та України і задовольняють вимоги Протоколу №1 до Угоди про вільну торгівлю  (Правила походження).  

Тому під час співпраці з європейським бізнесом, особливу увагу необхідно звертати на належне оформлення сертифікату з перевезення товару EUR.1, так як в результаті здійснення господарських операцій можна скористатися преференційними ставками ввізного мита.

Тетяна Лопатюк, помічник адвоката адвокатського об’єднання IMG Partners
Ольга Осипчук, старший юрист адвокатського об’єднання IMG Partners

Спеціально для видання "Юридична газета".